RPSN

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) je procentuální vyjádření navýšení dlužné částky, kterou dlužník zaplatí každý rok. RPSN je tak nejdůležitější údaj týkající se půjček (spotřebitelských úvěrů.

Ukazatele výhodnosti spotřebitelského úvěru

U každého úvěru se uvádí jednak úroková míra, tedy navýšení splatné částky v procentech bez ohledu na další poplatky. Úroková míra je navíc vyjádřena podle doby úročení takto:

  • p.a. – roční úročení
  • p.q. – čtvrtletní úročení
  • p.m. – měsíční úročení
  • p.d. – denní úročení)

Od začátku roku 2002 je navíc poskytovatel půjček povinen uvádět i RPSN. To zahrnuje jak úrokovou míru, tak i veškeré běžné poplatky, které je nutné platit za všech okolností (poplatky například za prodlení se splátkou se tedy nepočítají).


Hlavní navigace
QR Code
QR Code RPSN (generated for current page)