301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.14.0 (Ubuntu)

Finanční pojmy a vysvětlivky

Mikroekonomie

Mikroekonomie (mikros = malý) je část ekonomie, která popisuje chování subjektů na trzích. Středem jejího zájmu je spotřebitel a firma.

Makroekonomie

Makroekonomie (makros = velký) se zabývá se chováním ekonomiky jako celku – ekonomickým vzestupem země, krizovými poklesy, inflací v zemi, nezaměstnaností, tj. procesy, které se týkají celé ekonomiky.

Komplement

Komplementy (komplementární zboží) doprovází spotřebu zkoumaného zboží, kupuje se s ním, například: Fotoaparát - paměťová karta Automobil - benzín

Substitut

Jako substituty označujeme zboží, které může nahradit jiné zkoumané zboží, například housku může nahradit rohlík apod.

Životní úroveň

Životní úroveň je dána stupněm uspokojování lidských potřeb a souhrnem životních podmínek za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány.

Kromě spotřeby statků a služeb obyvatelstvem placených (holičské a kadeřnické služby, spotřeba statků zakoupených v obchodní síti) i neplacených (část zdravotnických služeb) zahrnuje i další faktory:

  • úroveň bydlení (velikost, kvalita bytů a domů)
  • délka volného času (čas na vzdělání, kulturu, zábavu)
  • sociální jistoty (míra zaměstnanosti, nemocenské pojištění a důch. zabezpečení)
  • životní prostředí (čistota ovzduší, vod, veřejná zeleň apod.)

Mzda a plat

Rozdíl mezi mzdou a platem je v tom, že plat pobírají zaměstnanci ve státním sektoru a existují pro něj nějaká pravidla (platové tabulky apod.), kdežto mzdu mají všichni ostatní zaměstnanci v soukromém sektoru. Můžete si přečíst související články o reálně mzdě a o mediánu mezd.

RPSN


Hlavní navigace
QR Code
QR Code Finanční pojmy a vysvětlivky (generated for current page)