Pojišťovnictví a pojišťovny

Úkolem pojišťoven je finančně nahradit vzniklé škody, podpořit zájem o zvyšování bezpečnosti pojišťovaných hodnot, zabránit vzniku škod a redukovat jejich následky. Základem fungování pojišťoven je výběr dohodnutých finančních částek - pojistného od vlastních klientů - pojistníků a pojištěnců. Z těchto finančních částek je vytvářena takzvaná pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se některému klientovi přihodí nějaká událost, na kterou uzavřel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena příslušná část této pojistné rezervy. Část vybraného pojistného si ponechá pojišťovna a z ní kryje své provozní náklady.

Tato stránka byla přesunuta na CZinfo.ORG - Pojišťovnictví


Hlavní navigace
QR Code
QR Code Pojišťovnictví a pojišťovny (generated for current page)