Platební a zúčtovací styk

Platební styk dělíme v základu na hotovostní (příjem vkladů, peníze, výběr hotovostí) a bezhotovostní (převod peněz na bankovních účtech).

Hotovostní platební styk

Hotovostní styk je dnes preferován při úhradách menších částek, nebo například při nedůvěře v platební schopnost jiného subjektu.

Účastníci hotovostního platebního styku jsou:

 1. zákazníci (tj. fyzické i právnické osoby) - vybírají si bankovky (na přepážkách nebo prostřednictvím elektronického platebního prostředku) a takto získanou hotovost dávají do oběhu při platbách za zboží a služby, ukládají si hotovost na účty u bank nebo podobných institucí
 2. obchodníci (podnikatelé, právnické osoby) - přijímají za svá zboží a služby hotové peníze od zákazníků, přičemž část takto získaných hotovostí ukládají v bance
 3. komerční banky - přijímají hotové peníze od občanů, podnikatelů i právnických osob a získanou hotovost použijí na uspokojování dalších potřeb klientů v oblasti hotovostního platebního styku, přičemž přebytečnou část hotovosti odvedou do centrální banky
 4. centrální banka - hotové peníze přijaté z oběhu třídí na hotové peníze schopné dalšího oběhu a hotové peníze pro oběh neupotřebitelné, přičemž neupotřebitelné hotové peníze stahuje z oběhu a zničí, zavádí do oběhu nové bankovky a mince

Formy hotovostního platebního styku

Banky umožňují klientům provádět hotovostní platby v následujících formách:

 • složení hotovosti ve prospěch účtu příjemce
 • poukazem peněžních prostředků ze svého účtu k výplatě hotovosti (využívá se, pokud chce klient poukázat ze svého účtu určitou částku, kterou bude oprávněná osoba čerpat v hotovosti)
 • šekem, který je určen k výplatě hotovosti (u nás se moc nepoužívá)
 • výběrem hotovosti prostřednictvím výběrního lístku (podobné, jako šek na konkrétní jméno osoby, která může hotové peníze vybrat)
 • bankovní platební kartou (výběr peněz, vklad peněz)

Bezhotovostní platební styk

Výhodou bezhotovostního platebního styku je rychlost, bezpečnost, menší nebezpečí chyb, přesnost a možnost využití moderních nástrojů, jako je třeba internetové bankovnictví, bezdotykové placení u obchodníků apod.

Formy bezhotovostního placení:

 1. úhradová (placení z příkazu plátce, běžné placení)
 2. inkasní (placení z příkazu příjemce peněz, tedy inkaso, kdy majitel bankovního účtu umožní jinému subjektu inkasovat)

Nástroje bezhotovostního platebního styku:

 1. příkaz k úhradě (zadává se dnes běžně přes internetové bankovnictví, jde o běžné platby, i opakující se, tedy trvalé příkazy k úhradě, nebo hromadné, tedy více příkazů v jednom zadání)
 2. příkaz k inkasu (majitel bankovního účtu umožní například inkasovat peníze svému poskytovateli služeb, typicky mobilnímu operátorovi, SIPO apod.)
 3. šeky (u nás prakticky nepoužívané)
 4. platební karty (výběr v bankomatech a na pobočkách bank, výběr v obchodech a bezhotovostní platby)

Hlavní navigace
QR Code
QR Code Platební a zúčtovací styk (generated for current page)