Živnost - živnostenské podnikání

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.

Zákon stanovuje výčet činností, které nejsou živnostmi (např. ty, které monopolně provozuje stát). Živnost může být provozována fyzickou nebo právnickou osobou.

Podmínky provozování živnosti

Podmínky provozování živnosti rozdělujeme na:

 • všeobecné podmínky (dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, u fyzické osoby doklad o vyrovnání všech daňových nedoplatků vůči FÚ)
 • zvláštní podmínky (předepsaná odborná způsobilost, jiná než odborná způsobilost – např. spolehlivost)
 • Způsobilost k právním úkonům – může jí zbavit soud v případě duševní poruchy, která není přechodná.
 • Bezúhonnost – prokazuje se výpisem z trestního rejstříku (Bezúhonnými osobami pro účely provozování živností jsou i osoby se zápisem v trestním rejstříku pro trestný čin, který nebyl úmyslný a který nesouvisí s předmětem podnikání.

U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat její odpovědný zástupce.

Druhy živností:

 1. ohlašovací (při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení podnikatele živnostenskému úřadu)
  • řemeslné živnosti
  • vázané
  • volné
 2. koncesované (smějí být provozovány na základě koncese udělené živnostenským úřadem, nejdříve však dnem doručení koncesní listiny).

Hlavní navigace
QR Code
QR Code Živnost - živnostenské podnikání (generated for current page)