CENA

Cena je peněžní vyjádření hodnoty výrobku, vzniká na trhu působením nabídky, poptávky a konkurence, musí však vycházet i z celkové firemní strategie.

Ceny ovlivňují vnitřní i vnější faktory.

Vnitřní: náklady na materiál, organizace práce, předpokládaný zisk, cíl cenové politiky, použití nástrojů marketingového mixu atd. Vnější: konkurence, místo, poptávka, kupní síla obyvatel, ekonomická situace (regulované nájemné – zásahy státu)

Postup při stanovení ceny:

 1. Stanovení cíle cenové politiky (např. maximalizace zisku, v období krize pouze přežití firmy, maximalizace tržeb, likvidace konkurence apod.)
 2. Určení nákladů – náklady určují nejnižší možnou cenu, za kterou je možné výrobek prodávat.
 3. Určení poptávky – určuje nejvyšší možnou cenu, za kterou je zákazník ochoten výrobek koupit.
 4. Analýza konkurenčních cen
 5. Výběr metody tvorby cen:
  1. Cena podle nákladů (nákladově orientovaná tvorba cen) – firma určí cenu pomocí kalkulačního vzorce, sečte přímé i nepřímé náklady + předpokládaný zisk
  2. Cena podle poptávky (poptávkově orientovaná tvorba cen) – vychází z poptávky, cena je určována podle velikosti poptávky (kolik je zákazník ochoten zaplatit), např. sezónní zboží, Vánoce, suvenýry v centru měst apod.
  3. Cena podle konkurence (konkurenčně orientovaná tvorba cen) – cena je určena podle cen konkurence, u hodně podobných nebo stejných výrobků

Hlavní navigace
QR Code
QR Code CENA (generated for current page)